Villkor för DHL EXPRESS EASY

DHL EXPRESS EASY är en DHL Express-tjänst för privatpersoner. Paketet transporteras i regel via flyg, kan skickas till alla länder världen över och levereras av DHL Express till din mottagare.

Denna transporttjänst finns endast hos utvalda DHL SERVICE POINTS som du hittar här.

Detaljerade villkor

När du skickar DHL Express Easy-paket med DHL Express gäller nedanstående text som beskriver de villkor och bestämmelser som gäller för ditt DHL Express Easy paket. I tillägg gäller även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

Otillåtet innehåll

Man får inte skicka:

 • Alla typer av smycken eller klockor med ett värde över 4 000 kronor
 • Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
 • Valutor, pengar, värdepapper, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar, kredit- eller bankkort
 • Ovärderliga föremål, antikviteter, samlarobjekt och konst
 • Pornografiskt material
 • Piratkopior och förfalskningar
 • Levande eller döda djur och insekter
 • Levande växter eller färskvaror
 • Mänskliga kvarlevor inklusive aska
 • Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
 • Vapen, vapendelar eller ammunition (inklusive kopior och leksaker som liknar vapen)
 • Narkotika, droger, alkoholhaltiga drycker, tobak eller mediciner
 • Farligt gods enligt IATA och ADR-regler*
 • Saliv- urin-, avförings- och vävnadsprov samt djursperma

*Exempel på farligt gods är parfymer, cigarettändare, tändstickor, sprayburkar, fyrverkerier, klister, lösningsmedel och rengöringsvätskor. Dessutom finns restriktioner för elektronik som innehåller litiumbatterier. Vi kan bara acceptera batterier som är fastmonterade i en elektronisk enhet som t.ex. i en mobil, läsplatta eller dator, med en maxstyrka om 100 watt-timmar. Per paket får det finnas max två sådana enheter, t.ex. max två mobiler i ett paket. Man kan alltså inte skicka lösa batterier i ett DHL Express Easy-paket. Mer information om litiumbattier hittar du här

Mer information om farligt gods hittar du på https://mydhl.express.dhl/se/en/help-and-support/shipping-advice/what-can-i-ship.html

Det kan även finnas andra saker som inte får skickas på grund av regler i mottagarlandet, utfärdade sanktioner och restriktioner osv.

Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig för att innehållet du skickar inte strider mot några lagar eller bestämmelser. DHL Express ansvarar inte för paket med förbjudet innehåll.

Är du osäker på om ditt innehåll är förbjudet att skicka eller om det finns restriktioner för ditt innehåll? Kontakta DHL Express Kundservice på telefon 0771-400 345.

Observera att DHL Express har rätten att öppna och undersöka paket utan att meddela avsändaren och DHL beslutar huruvida godset kan transporteras säkert och legalt. Läs även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

Pass som skickas med DHL kontrolleras av polisen.

Pris och avgifter

Priset för ditt DHL EXPRESS EASY paket beror på vilken förpackningsstorlek du har valt och mottagarland. Tänk på att ditt paket måste vara inom angivna mått för den storlek som du valt. Du hittar priserna per storlek och destination här.

I priset ingår transport från en DHL SERVICE POINT i Sverige och levererans av DHL Express till din mottagare.

DHL Express kommer att väga och mäta ditt paket när det anländer vår station. Om ditt paket väger mer än vad du har bokat och betalat för, kommer vi att stoppa ditt paket och kontakta dig via SMS eller e-post med instruktioner för hur du betalar det utestående beloppet (ev administrationsavgifter tillkommer).

När du skickar till ett land utanför EU tillkommer tull, moms och andra lokala importavgifter. Dessa avgifter ingår inte i priset och måste betalas av din mottagare vid leveransen. Observera att det är den lokala tullmyndigheten i mottagarlandet som bestämmer tull, moms eller andra importavgifter som måste betalas för tullpliktiga paket. DHL kan inte påverka dessa avgifter, de bestäms helt av den lokala tullmyndigheten och beror på paketets innehåll och värde.

DHL Express Easy kan bara användas för innehåll med ett innehåll till ett värde om max 4 000 kr som skickas för permanent export till mottagaren. Det är inte möjligt att använda denna tjänst för innehåll som skickas för reparation eller kräver en speciell tullprocedur. Om du behöver en speciell tullprocedur för ditt innehåll kan du inte använda vår tjänst DHL Express Easy. Kontakta vår Kundservice på 0771-400 345 för mer information.

Du betalar ditt paket online i samband med registreringen. Vi använder en leverantör för betalningar. När du betalar kommer du att dirigeras till deras betalningsmodul för en säker 3D-validerad betalning. Bankkort som Visa, MasterCard och Maestro måste vara öppna för online-betalning.

Registrering av paket

Du måste registrera och betala ditt paket på www.expresseasy.se innan du kan skicka. Där fyller du i all information om avsändare, mottagare och innehåll enligt anvisningarna. Det är viktigt att du fyller i så detaljerat som möjligt för att vi ska kunna transportera ditt paket på bästa sätt och undvika förseningar eller eventuella tullproblem. Beskriv innehållet detaljerat med värdet för respektive gods (värdet ska vid behov i efterhand kunna styrkas med kvitto). Tänk på att vi inte kan leverera till boxadresser och mottagaren måste vara en fysisk person som har en adress.

Efter att du godkänt villkoren och betalat för transporten skapas ett unikt spårningsnummer för ditt paket. Detta nummer anger du när du lämnar in ditt paket.

Du hittar din närmaste DHL SERVICE POINT här.

Emballage

Det finns sex olika storlekar för DHL EXPRESS EASY. Välj den storlek som passar ditt innehåll bäst. Använd din egen förpackning. Se till att ditt paketet är inom angivna mått för den storlek som du valt. T.ex. om du valt Medium får måtten och vikten på ditt paket vara max 35x32x10 cm och max 2 kg. Ditt pris bestäms utifrån den storlek på förpackning som du väljer att använda. Packa ditt innehåll ordentligt och använd stötdämpande material, t.ex. bubbelplast eller wellpapp för att säkerställa att paketet är stötdämpande. Vätskor ska förpackas med tillräckligt absorberande material.

Du är ansvarig för att ditt innehåll är rätt förpackat för normal transporthantering och inte skadas under transporten. Det får heller inte skada andra paket under transporten. Om andra paket skadas på grund av att ditt innehåll inte är rätt förpackat blir du ersättningsskyldig.

Inlämning av ditt paket

När du lämnar in ditt paket hos ett bemannat ombud får du ett kvitto på inlämningen, på kvittot hittar du också ditt unika spårningsnummer.

Ombudet skriver ut fraktdokument som innehåller information om adresser och innehåll, och placerar det på ditt paket.

Om ditt paket är tullpliktigt, dvs skickas till ett land utanför EU, skapas också en tullfaktura som placeras på ditt paket. Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig för att informationen du lämnat är fullständig och korrekt. Vid inlämningen måste du skriva under längst ner på tulldokumentet. Annars kommer vi inte att kunna exportera ditt paket.

Spara ditt kvitto på din inlämning. Där hittar du också ditt spårningsnummer som du använder för att spåra ditt paket.

Observera senaste inlämningstid hos vald DHL SERVICE POINT, senaste inlämningstid kan skilja mellan ombud. Våra normala transporttider beräknas efter att DHL Express har hämtat upp ditt paket från en DHL SERVICE POINT. Efter att du lämnat in ditt paket går det iväg och DHL Express kan inte stoppa transporten.

Transporttider

DHL Express hämtar paket från DHL SERVICE POINTS under arbetstid helgfria vardagar. Senaste inlämningstid kan skilja mellan ombud.

Ett paket till en större ort inom EU levereras normalt nästa arbetsdag. Till övriga länder är transporttiden för ett dokument normalt 2-3 arbetsdagar. För tullpliktiga paket är transporttiden något längre. En generell tidtabell per land hittar du här.

DHL Express garanterar inte några transporttider och vår tidtabell ger bara en uppskattning av transporttid.

Vår tidtabell anger en generell transporttid för ditt paket men extradagar kan tillkomma beroende på mottagarland, innehåll och värde. Tullpliktiga paket tar minst en extra arbetsdag. Om den lokala tullmyndigheten i mottagarlandet bestämmer sig för att undersöka paketet och innehållet närmare kan detta ta ytterligare extra arbetsdagar som DHL Express inte har kontroll över.

Leverans

Ditt DHL Express Easy-paket transporteras av DHL Express hela vägen till din mottagare. Därför är det viktigt att du ger detaljerad information om mottagaren för att inte försena leveransen. Komplett namn, adress, kontaktuppgifter som t.ex. telefonnummer, e-post och eventuell annan viktig information som exempelvis portkod måste anges.

DHL Expres levererar under arbetstid helgfria vardagar.

Om mottagaren inte är hemma lämnar DHL Express information om att vi försökt leverera och ber mottagaren kontakta DHL Express för en ny leverans. Om mottagaren inte kontaktar DHL Express eller vi inte kan leverera ditt paket, kontaktar vi dig som avsändare och ber om nya instruktioner. Du som avsändare ansvarar för alla transportkostnader relaterat till vidare transport eller retur av ditt paket. Vilket innebär att du ansvarar för returkostnaden av ditt paket om vi av någon anledning inte kan transportera eller leverara ditt paket. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

Spåra ditt paket

Du kan spåra och följa ditt paket hela vägen till din mottagare. Använd ditt unika spårningssnummer för att spåra ditt paket.

Ditt ansvar som kund

Du som avsändare är ansvarig för att registrera och betala din försändelse här på vår hemsida, att innehåll och adressuppgifter stämmer och är tydliga, att innehållet är rätt förpackat och inte är förbjudet att skicka. Du är ansvarig för paketet fram tills dess att det har lämnats in på en DHL SERVICE POINT.

Det totala värdet av innehållet i ditt paket får uppgå till max 4 000 kr. Observera att DHL Express ansvar är begränsat och ersättningen vid ev skada kan bli lägre, se DHL Express ansvar nedan.

Du som avsändare äger paketet under transporten fram till att mottagaren tagit emot paketet. Det innebär att om vi av någon anledning inte kan transportera eller leverera ditt paket så kommer vi att kontakta dig för att få instruktioner på vad du vill att vi ska göra. Du som avsändare ansvarar för alla retur- eller vidaretransporter och relaterade kostnader. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

DHL Express ansvar

DHL Express är ansvarig för ditt paket under transporten, dvs efter ditt paket är inlämnat hos en DHL SERVICE POINT och hela vägen tills din mottagare har tagit emot ditt paket. DHL Express ansvarar för transporten i enlighet med våra fullständiga villkor DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

Utökat ansvar

Vi på DHL Express tar alltid väl hand om dina paket. Men ibland kan en olycka vara framme och då ger tillvalet Extended Liability full trygghet och ekonomisk kompensation. Om du lagt till och betalat för Extended Liability för bara 60 kr, kommer vi att kompensera dig med en fast summa om 4 000 kr i händelse av skada eller förlust under tiden det transporterades av DHL Express. Reklamera med dokumenterade detaljer om skadan. Om vi finner att skadan orsakats under transporten med DHL Express kommer du att kompenseras med en fast summa om 6 000 kr som ska täcka ditt innehåll och transport. Läs mer nedan under Skadade paket och reklamation.

Ersättning vid förlust & skada

Vi har få incidenter men i händelse av en skada eller förlust orsakad av DHL Express, ersätter vi med högst 26 USD per kg. Ersättningen kan dock aldrig bli högre än varans värde vid inlämnandet och detta värde måste kunna styrkas av avsändaren med ett kvitto. Observera att det totala värdet av innehållet i ditt paket får uppgå till max 4 000 kr. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser.

Vid händelse av en totalskada eller total förlust ersätter DHL Express även beloppet som du betalade för transporten av paketet. DHL ansvarar inte för affektionsvärde, eller för begagnade varors funktionalitet, eller för indirekta skador.

Exempel: om du skickar en telefon värd 3 599 SEK som väger 0,5 kg och den blir skadad under transporten som är DHL Express fel, ersätter vi för transportkostnaden + 13 USD.

Ersättning vid försening

DHL Express garanterar inte transporttiden och betalar därför inte ut ersättning om ett paket är försenat, varken transporten i sig eller eventuell påverkan av att innehållet blir försenat.

Exempel: om du skickar flygbiljetter som inte hinner fram i tid, ersätter vi varken transporten eller eventuell ersättningsresa.

Skadade paket och reklamation

Vid leverans: om din mottagare upptäcker att paketet är skadat, måste mottagaren säga till DHL Express personal och se till att skadan beskrivs på både DHL Express och mottagarens leveranskvitto. Om det inte finns någon notering om skada vid leverans på DHL Express leveranskvitto kan du inte få någon ersättning. Du som avsändare måste också sedan anmäla skadan till DHL Express i Sverige inom 30 dagar efter att paketet togs emot av din mottagare. Kontakta DHL Express Kundservice på 0771-400 345 och ge oss ditt unika spårningsnummer så hjälper vi dig.

Efter leverans: om din mottagare upptäcker att innhållet är skadat, det vill säga när mottagaren öppnar paketet, måste skadan anmälas till DHL Express så fort som möjligt men senast 7 dagar efter att paketet togs emot av din mottagare. Vid sen reklamation kan det innebära att du inte får någon ersättning.

Om ditt paket inte är levererat inom 7 dagar och DHL Express inte kan ange var det befinner sig, får paketet räknas som försvunnet och kan reklameras som förlust.

Om DHL Express är ansvarig för en skada eller förlust har du som avsändare rätt till ersättning vid reklamation. Du måste kunna styrka innehållets värde vid transportens början genom att kunna uppvisa kvitto och att skada eller förlust har skett under den tid då paketet var under DHL Express ansvar (se DHL:s ansvar ovan). Kontakta DHL Express Kundservice på 0771-400 345 och ge oss ditt unika spårningsnummer så hjälper vi dig.

Tvist

Tvist löses i första hand genom frivillig överenskommelse mellan dig som avsändare och DHL Express, alternativt i svensk allmän domstol.