Villkor för DHL EXPRESS EASY
 • Registrera paket
 • Så funkar det
 • Pris och paketstorlek
 • Paketera rätt
 • Otillåtet gods
 • Frågor och svar
 • Villkor
 • Hämta kvittot

DHL EXPRESS EASY är DHL Express tjänst för privatpersoner och företag. Paketet transporteras i regel via flyg, kan skickas till EU och resten av världen (totalt ca 220 länder världen över) och levereras av DHL till din mottagare.

Denna transporttjänst finns endast hos vissa utvalda SERVICE POINT ombud som du hittar här.

Detaljerade villkor

När du skickar DHL EXPRESS EASY paket med DHL från Sverige till ett annat land gäller DHL Express Allmänna Transportbestämmelser (pdf).

För DHL Express Easy paket som skickas via en Service Point i Sverige till ett annat land, gäller även nedanstående som är en förenklad text och beskriver de villkor och bestämmelser som gäller för ditt paket.

Förbjudet innehåll

Man får inte skicka:

 • Guld, silver, värdefulla smycken och klockor
 • Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
 • Valutor, pengar, värdepapper, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar, kredit- eller bankkort
 • Ovärderliga föremål, antikviteter, samlarobjekt, konst och pornografiskt material
 • Pornografiskt material
 • Piratkopior och förfalskningar
 • Levande eller döda djur och insekter
 • Levande växter eller färskvaror
 • Mänskliga kvarlevor inklusive aska
 • Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
 • Vapen, vapendelar eller ammunition
 • Narkotika, droger, alkoholhaltiga drycker, tobak eller mediciner
 • Farligt gods enligt IATA och ADR*

*exempel på farligt gods är parfymer, cigarettändare, tändstickor, sprayburkar, fyrverkerier, klister, lösningsmedel och rengöringsvätskor. Exempelvis finns restriktioner för elektronik som innehåller litiumbatterier. Mer information hittar du på www.msbmyndigheten.se och www.transportstyrelsen.se.

Det kan även finnas andra saker som inte får skickas på grund av regler i mottagarlandet, utfärdade sanktioner och restriktioner osv.

Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig för att innehållet du skickar inte strider mot några lagar eller bestämmelser. DHL ansvarar inte för paket med förbjudet innehåll.

Läs även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 2. Försändelser som vi inte accepterar.

Är du osäker på om ditt innehåll är förbjudet att skicka, eller om det finns restriktioner för ditt innehåll? Kontakta vår kundservice på telefon 0771-400 345.

Observera att DHL har rätt att öppna och undersöka paket utan att informera avsändaren och bestämmer om paketet kan skickas säkert och legalt. Läs även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 4. Undersökning.

Pass som skickas med DHL kontrolleras av Polisen.

Pris och avgifter

Priset för ditt DHL EXPRESS EASY paket beror på vilken förpackning du har valt och mottagarland. Tänk på att vikten på ditt paket får inte vara högre än maximal godkänd vikt för din förpackningsstorlek. Du hittar priserna per förpackning och destination här.

I priset ingår förpackning och transport från en SERVICE POINT i Sverige och leverans med DHL till din mottagare.

När du skickar till ett land utanför EU tillkommer tull, moms och andra lokala importavgifter. Dessa avgifter ingår inte och måste betalas av din mottagare vid leveransen. Observera att det är den lokala tullmyndigheten i mottagarlandet som bestämmer tull, moms eller andra importavgifter som måste betalas för tullpliktiga paket. DHL kan inte påverka dessa avgifter, de bestäms helt av den lokala tullmyndigheten och beror på paketets innehåll och värde.

Registrering av paket

Du måste registrera och betala ditt paket på www.expresseasy.se innan du kan skicka. Där fyller du i all information om avsändare, mottagare och innehåll enligt anvisningarna. Det är viktigt att du fyller i så detaljerat som möjligt för att vi ska kunna transportera ditt paket på bästa sätt och undvika förseningar eller eventuella tullproblem. Beskriv innehållet detaljerat med värdet för respektive gods (värdet ska vid behov i efterhand kunna styrkas med kvitto). Tänk på att vi inte kan leverera till boxadresser och mottagaren måste vara en fysisk person som har en adress.

Efter att du godkänt villkoren för transporten skapas ett unikt nummer för ditt paket. Detta nummer anger du när du lämnar in ditt paket.

Du hittar ditt närmaste DHL EXPRESS EASY ombud här.

Förpackning

Det finns 6 olika förpackningar som ingår i priset för DHL EXPRESS EASY. Hämta ditt emballage hos ditt Service Point-ombud i samband med att du lämnar in ditt paket, sök ditt närmaste ombud här på vår sida och kontrollera att det finns emballage under detaljer om ombudet. Lämnar du in i en obemannad box kan du använda eget emballage som då måste vara inom angivna mått för den Express Easy-storlek som du valt i registreringen. Ex. om du valt Medium får måtten och vikten på ditt paket vara max 35x32x10 cm och max 2 kg. Ditt pris bestäms utifrån den storlek på förpackning som du väljer att använda. Packa ditt innehåll ordentligt och använd stötdämpande material, t ex bubbelplast eller wellpapp. Vätskor ska förpackas med tillräckligt absorberande material.

Tänk på att maximal vikt för ditt paket beror på den storlek på förpackning du valt, förpackningarna är gjorda för att hålla upp till en viss vikt.

Du är ansvarig för att ditt innehåll är rätt förpackat för normal transporthantering och inte skadas under transporten. Det får heller inte skada andra paket under transporten. Om andra paket skadas på grund av att ditt innehåll inte är rätt förpackat blir du ersättningsskyldig.

Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 2. Försändelser som vi inte accepterar.

Inlämning

När du lämnar in ditt paket hos ett bemannat ombud får du ett kvitto på inlämningen, på kvittot hittar du också ditt unika spårningsnummer.

Ombudet skriver ut fraktdokument som innehåller information om adresser och innehåll, och placerar det på ditt paket. Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig för att informationen du lämnat är fullständig och korrekt.

Om ditt paket är tullpliktigt, dvs skickas till ett land utanför EU, skapas också en tullfaktura som placeras på ditt paket. Vid inlämningen måste du skriva under längst ner på tulldokumentet. Annars kommer vi inte att kunna exportera ditt paket.

Till Iran, Syrien eller Nordkorea behövs dessutom en signerad innehållsförsäkran som du bekräftar vid registreringen och kan se här. Detta kommer att medfölja paketet.

Spara ditt kvitto på din inlämning. Där hittar du också ditt spårningsnummer som du använder för att spåra ditt paket.

Observera senaste inlämningstid hos vald Service Point. Våra normala transitider beräknas efter att DHL har hämtat upp ditt paket Service Pointen. Efter att du lämnat in ditt paket går det iväg och DHL kan inte stoppa transporten.

Leveranstider

DHL hämtar paket hos DHL SERVICE POINT ombud under arbetstid helgfria vardagar. Senaste inlämningstid kan skilja mellan ombud. Leta upp ditt ombud här på vår hemsida om du vill se senaste inlämningstiden här.

En transport till en större ort inom EU levereras normalt nästa arbetsdag. Till övriga länder är transporttiden för ett dokument normalt 2-3 arbetsdagar för tullpliktiga försändelser något längre. En generell leveranstidstabell per mottagarland hittar du i Leveranstider (pdf).

DHL garanterar inte några leveranstider, vår tidtabell ger bara en uppskattning av leveranstid.

Vår tidtabell anger en generell leveranstid för ditt paket men extradagar kan tillkomma beroende på mottagarland, adress, innehåll och värde. Tullpliktiga paket tar minst en extra arbetsdag. Om den lokala tullmyndigheten i mottagarlandet bestämmer sig för att undersöka paketet och innehållet närmare kan detta ta ytterligare extra arbetsdagar som DHL inte har kontroll över.

Leverans

Ditt DHL EXPRESS EASY paket transporteras av DHL hela vägen och levereras av oss ända fram till din mottagare. Därför är det viktigt att du ger detaljerad information om mottagaren för att inte försena leveransen. Komplett namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post och eventuell annan viktig information som exempelvis portkod måste anges.

Om mottagaren inte är hemma lämnar DHL information om att vi försökt leverera och ber mottagaren kontakta DHL för en ny leverans. Om mottagaren inte kontaktar DHL eller vi inte kan leverera ditt paket, kontaktar vi dig som avsändare och ber om nya instruktioner. Du som avsändare ansvarar för alla retur- eller vidaretransporter och kostnader. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 3. Leveranser och leveranshinder.

Spåra ditt paket

Du kan spåra och följa ditt paket hela vägen till din mottagare. Använd ditt unika spårningssnummer för att spåra på vår hemsida www.expresseasy.se.

Ditt ansvar som kund

Du som avsändare är ansvarig för att registrera och betala din försändelse här på vår hemsida, att innehåll och adressuppgifter stämmer och är tydliga, att innehållet är rätt förpackat och inte är förbjudet att skicka. Du är ansvarig för paketet fram till dess att det har lämnats in på en DHL SERVICE POINT. Det är även ditt ansvar att försluta kartongen.

Det totala värdet av innehållet i ditt paket får uppgå till max 4 000 kr. Observera att DHL‘s ansvar är begränsat och ersättningen vid ev skada kan bli lägre, se DHL's ansvar nedan.

Du som avsändare äger paketet under transporten fram till att mottagaren tagit emot paketet, det innebär att om vi av någon anledning inte kan transportera eller leverera ditt paket så kommer vi att kontakta dig för att få instruktioner på vad du vill att vi ska göra. Du som avsändare ansvarar för alla retur- eller vidaretransporter och kostnader. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 3. Leveranser och leveranshinder.

DHL Express ansvar

DHL är ansvarig för ditt paket under transporten, dvs efter ditt paket är inlämnat hos ett DHL SERVICE POINT ombud och hela vägen hem till din mottagare. DHL ansvarar för transporten i enlighet med våra fullständiga villkor DHL Express Allmänna Transportbestämmelser (pdf).

Utökat ansvar
Vi på DHL Express tar alltid väl hand om dina paket. Men ibland kan en olycka vara framme och då ger tillvalet utökat ansvar (extended liability) full trygghet och ekonomisk kompensation. Om du lagt till och betalat för utökat ansvar för bara 40 kr, kommer vi att kompensera dig med en fast summa om 4 000 kr i händelse av skada eller förlust under tiden det transporterades av DHL. Reklamera med dokumenterade detaljer om skadan. Om vi finner att skadan orsakats under transporten med DHL kommer du att kompenseras med en fast summa om 4 000 kr som ska täcka ditt innehåll och transport. Läs mer nedan under Skada på paketet och reklamation’.

Ersättning vid förlust & skada
Vi har få incidenter men i händelse av en skada eller förlust orsakad av DHL, ersätter vi med högst 25 USD per kg. Ersättningen kan dock aldrig bli högre än varans värde vid inlämnandet och detta värde måste kunna styrkas av avsändaren med ett kvitto. Observera att det totala värdet av innehållet i ditt paket får uppgå till max 4 000 kr. Se även DHL Express Allmänna Transportbestämmelser 6. DHL´s ansvar.

Vid händelse av en totalskada eller total förlust ersätter DHL även beloppet som du betalade för transporten av paketet. DHL ansvarar inte för affektionsvärde, eller för begagnade varors funktionalitet, eller för indirekta skador.

Exempel: om du skickar en telefon värd 3 999 SEK som väger 0,5 kg och den blir totalskadad under transporten ersätter vi för transportkostnaden + 12,50 USD.

Ersättning vid försening
DHL garanterar inte leveranstiden och betalar därför inte ut ersättning om ett paket är försenat, varken i form av frakten eller eventuell påverkan av att innehållet blir försenat.

Exempel: om du skickar flygbiljetter som inte hinner fram i tid. Vi ersätter då varken transporten eller eventuell ersättningsresa.

Skada på paketet och reklamation

Vid leverans: om din mottagare upptäcker att förpackningen är skadad när paketet levereras, måste mottagaren säga till DHL‘s personal och se till att skadan beskrivs på både DHL´s och mottagarens leveranskvitto. Om det inte finns någon notering om skada vid leverans på DHL´s leveranskvitto kan du inte få någon ersättning. Du som avsändare måste också sedan anmäla skadan till DHL i Sverige inom 30 dagar efter att paketet togs emot av din mottagare. Kontakta vår kundservice på 0771-400 345 och ge oss ditt unika spårningsnummer så hjälper vi dig.

Efter leverans: om din mottagare upptäcker att innhållet är skadat efter att paketet har levererats, det vill säga när mottagaren öppnar paketet, måste skadan anmälas till DHL så fort som möjligt men senast 7 dagar efter att paketet togs emot av din mottagare. För sen reklamation kan innebära att du inte får någon ersättning.

Om ditt paket inte levererats inom 7 dagar och DHL inte kan ange var det befinner sig, får paketet räknas som försvunnet och kan reklameras som förlust.

Om DHL är ansvarig för en skada eller förlust har du som avsändare rätt till ersättning vid reklamation. Du måste kunna styrka innehållets värde vid transportens början genom att kunna uppvisa kvitto och att skada/förlust har skett under den tid då paketet var under DHL´s ansvar (se DHL´s ansvar ovan). Kontakta vår kundservice på 0771-400 345 och ge oss ditt unika spårningsnummer så hjälper vi dig.

Tvist

Tvist löses i första hand genom frivillig överenskommelse mellan dig som avsändare och DHL, alternativt i svensk allmän domstol.