Otillåtet innehåll

Nedan hittar du en lista på innehåll som inte får transporteras med DHL Express av bland annat verksamhetsmässiga eller juridiska skäl. Det kan även förekomma ytterligare restriktioner i vissa länder. Om du är osäker på om ditt gods kan transporteras eller vill ha mer information kontakta DHL Express Kundservice på 0771–400 345.

Levande eller döda djur och insekter

Brandfarliga föremål

Alla typer av smycken eller klockor med ett värde över 6 000 kronor

Frätande ämnen

Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter

Giftiga ämnen

Vapen, vapendelar eller ammunition (inklusive kopior och leksaker som liknar vapen)

Oxiderande ämnen

Valutor, pengar, giltiga värdehandlingar, bankkort

Explosiva föremål

Ovärderliga föremål, antikviteter, konst, samlarobjekt

Radioaktivt föremål

Alkoholhaltiga drycker och tobak

Infekterade föremål
t.ex saliv- urin-, avförings- och vävnadsprov samt djursperma

Narkotika, mediciner

Giftiga, brandfarliga komprimerade gaser

Mänskliga kvarlevor inklusive aska

Farliga vid kontakt med vätska

Levande växter, färskvaror

Lättantändliga föremål

Pornografiskt material

Instabila substanser

Piratkopior och förfalskningar

Organiska peroxider

Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter

Farligt gods enligt IATA och ADR


DHL Express har rätten att öppna och undersöka paket utan att meddela avsändaren i enlighet med DHL Express allmänna transportbestämmelser. DHL beslutar huruvida godset kan transporteras säkert och legalt.

Pass som ska transporteras med DHL kontrolleras av polisen.