Hur du packar ditt paket

För att ditt innehåll inte ska skadas under transporten är både förpackningen och fyllningen viktiga. Observera att du blir betalningsskyldig om ditt paket skadar andra paket. Här får du tips på hur du paketerar rätt.


Fyll paketet

Fyll upp med fyllnadsmaterial runt ditt innehåll för att undvika risken att kartongen trycks ihop av annat gods.Exempel på fyllnadsmaterial är tidningspapper och wellpapp.

Ömtåliga föremål

Varje vara i paketet ska omslutas av stötdämpande material. Det ska gå att skaka lådan utan att föremålet rör sig.

Vätskor

Slå in förpackningar med vätskor och krämer med stötdämpande och absorberande material. Detta för att undvika läckage ifall behållaren skulle skadas.

Vassa föremål

Vassa föremål ska paketeras så att de inte skär sönder paketet inifrån. De kan till exempel skyddas genom att trä över en bit plastslang.