Uppdatering Coronavirus (COVID-19)

På grund av Covid-19-utbrottet anpassas Deutsche Post DHL koncernens verksamhet kontinuerligt för att mildra potentiella effekter.

Säkerheten för våra medarbetare och kunder är av största vikt. För att noga övervaka och hantera coronavirusutbrottet har arbetsgruppen ’Deutsche Post DHL Group Coronavirus’ inrättats. Koncernens arbetsgrupp samordnar genomförandet av korrekta och skräddarsydda kontinuitetsplaner anpassade till lokala förhållanden med omedelbara åtgärder och uppföljningar.

Var och en av Deutsche Post DHL-koncernens divisioner hanterar sin verksamhet för att i möjligaste mån säkerställa en ostörd service till våra kunder. Alla våra divisioner mobiliserar kontinuitetsplaner, inklusive pandemiska verksamhetsplaner, och genomför förebyggande åtgärder efter behov.

Skicka paket

Registrera och betala här.

Hitta DHL Service Point

Sök din närmaste DHL SERVICE POINT.

Spåra ditt paket

*Något är fel med ditt spårningsnummer.
Skicka paket och dokument med DHL Express Easy till hela världen

Med DHL Express Easy är det enkelt, snabbt och säkert att skicka paket inom Europa såväl som till resten av världen med DHL Express egna nätverk. Hitta din närmaste DHL SERVICE POINT där du kan skicka med DHL Express Easy. Det finns både bemannade ombud och paketautomater.

Registrera, betala online och lämna in ditt paket. Vi ser till att dina transportdokument skrivs ut. Vi gör det enkelt att skicka express - DHL Express Easy.

Att tänka på innan du skickar

  • Vill du veta mer om vad som gäller när du skickar paket, läs mer i våra villkor
  • Kom ihåg att du måste registrera och betala din försändelse innan inlämning, registrera här
  • Kostnader för tull och moms tillkommer när du skickar utanför EU
  • Transporttiden beror på destination, innehåll och när du lämnat in din paket
  • DHL Express Easy är endast tillgängligt hos utvalda DHL SERVICE POINTS
  • Gick inte transporten som förväntat? Läs om ditt ansvar som kund och DHL:s ansvar i våra villkor.

Stöd SOS Barnbyar och bidra till att fler barn och unga får en trygg uppväxt.